การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการเชิงวิศวกรรมด้วยวิธีพื้นผิวผลตอบสนองประยุกต์ (Engineering Process Optimisation via Applied Response Surface Methods)

ผู้แต่ง:    ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์
ISBN:    978-616-314-1378
จัดจำหน่ายโดย:  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดและวิธีการสั่งซื้อ คลิกที่นี่