การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง (Design and Analysis of Experiments)

ผู้เขียน/ผู้แปล:   ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา/พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์
ISBN:   978-974-991-8302
จัดจำหน่ายโดย: Top Publishing

รายละเอียดและวิธีการสั่งซื้อ คลิกที่นี่